Har du funnet en ringmerket fugl?

Dersom du finner en ringmerket fugl, vil vi gjerne at du rapporterer dette.

Årlig ringmerkes omtrent 250000 ville fugler i Norge. Resultatene av ringmerkingen forteller oss hvor hekkefuglene har sine trekkveier, viktige rasteplasser og overvintringsområder. Gjennom fangst og ringmerking får vi kunnskap om andelen ungfugler og voksne i bestanden, og dermed kan vi si noe om hvordan hekkesesongen har vært.

Disse rubrikkene er obligatoriske
Adresse på ring, ringnummer, funnsted, fylke, funndato, avkryssing i boksene, navn, adresse, postnummer/poststed, epost, telefonnummer
Dette feltet er påkrevd
Zoom inn til riktig omr√•de p√• kartet, plasser mark√łren p√• funnsted. Mark√łren kan klikkes og flyttes p√•, hvis den blir feilplassert. Klikk da p√• mark√łren, hold inn knappen og flytt.
Kryss av bokser for funnomstendigheter